Dodatek energetyczny w Siemianowicach Dodatek energetyczny w Siemianowicach

Dodatek energetyczny w Siemianowicach to nowa ulga dla mieszkańców

Masz zdjęcie do tego tematu?

Wyślij

Dodatek energetyczny w Siemianowicach to nowa ulga dla mieszkańców, którą mogą otrzymać te osoby bądź rodziny, które korzystają z dodatku mieszkaniowego.

Dodatek energetyczny w Siemianowicach: Od stycznia tego roku mieszkańcy naszego miasta mają możliwość skorzystania z dodatku energetycznego. Jest to możliwe dzięki zmianom, jakie zaszły w prawie energetycznym w ubiegłym roku, w którym wprowadzono pojęcie "odbiorca wrażliwy energii elektrycznej". Dzięki temu można zaoszczędzić 136 złotych rocznie!

Kim jest "odbiorca wrażliwy energii elektrycznej"? Mianowicie jest to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy i która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym oraz mieszka w lokalu, do którego jest dostarczana energia.

- Takiej osobie przysługuje dodatek energetyczny w rocznej wysokości nie więcej niż 30 procent iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii dla odbiorcy w gospodarstwie domowym - mówi Michał Tabaka, kierownik referatu polityki informacyjnej w urzędzie miasta.

W roku kalendarzowym wysokość zużycia energii elektrycznej wynosi więc: 900 kWh dla gospodarstwa jednoosobowego, 1250 kWh dla gospodarstwa składającego się z 2-4 osób i 1500 kWh dla gospodarstwa składającego się z co najmniej pięciu osób. Osobie samotnej, która będzie się ubiegać więc o dodatek energetyczny, będzie przysługiwać dodatek w wys. 11,36 zł miesięcznie, dla rodziny składającej się z 2-4 osób, będzie on wynosić 15,77 zł miesięcznie, a dla rodzin bądź gospodarstw co najmniej pięcioosobowych - 18,93 zł na miesiąc.

W jaki sposób można zdobyć taki dodatek? Przede wszystkim trzeba spełniać następujące kryteria: należy mieć przyznany dodatek mieszkaniowy, występować jako strona umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkiwać w miejscu
dostarczania energii elektrycznej.

Aby ubiegać się o dodatek energetyczny, nie trzeba być beneficjentem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Mogą go dostać osoby, które w momencie złożenia wniosku korzystają z dodatku mieszkaniowego i spełniają kryteria przyznania dodatku energetycznego.

Dodatek energetyczny w Siemianowicach to nowa ulga dla mieszkańców


Choć formalności z dodatkiem energetycznym załatwia się w naszym urzędzie miasta, sama dotacja nie płynie z budżetu miasta Siemianowice.

- Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, a gminy otrzymują dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie wypłat dodatku energetycznego - wyjaśnia Michał Tabaka.

Gmina składa więc wniosek o przyznanie dotacji co kwartałw urzędzie wojewódzkim. Na I kwartał tego roku kwota dodatków ma wynosić 86 390,43 zł, stąd też miasto jest w stanie przyjąć 5850 wniosków o dotacje na energię.

Dodatek energetyczny w Siemianowicach: a jakie mamy inne dodatki?


Jednym ze świadczeń, o które starać może się mieszkaniec Siemianowic Śląskich, są dodatki mieszkaniowe.

Dodatki mieszkaniowe przyznawane są mieszkańcom przez urząd miasta. Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom mieszkającym w lokalach (komunalnych, spółdzielczych, prywatnych, stanowiących własność), do których posiadają tytuł prawny (umowa najmu, przydział, akt własności itp.) lub nie posiadają takiego tytułu, ale oczekują na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

Przez miasto przyznawane są też świadczenia pomocy materialnej w postaci stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Ten zasiłek może zostać przyznany również w formie pieniężnej.

Urząd miasta

Komentarze (3)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

mania (gość) (Achim k)

ludzie spamiętajcie się niektórzy pracują ale ze względu na stan zdrowia nie mogą znaleźć dobrze płatnej pracy a z najniższej krajowej nie da się wyżyć szczególnie mając dzieci na utrzymaniu.

Achim k (gość)

Promocja menelstwa. Jedyne zaangażowanie to to w wypełnianie wniosków, broń Boże jakakolwiek praca.