Kolej wróci do Jastrzębia-Zdroju? Dzięki inwestycji CPK to jest możliwe

Materiał informacyjny CPK
Podpisanie umowy na studium wykonalności odcinka Katowice-Ostrawa w Jastrzębiu-Zdroju. Na zdjęciu od prawej: Marcin Horała (wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. CPK), Grzegorz Matusiak (poseł na Sejm RP), Cezary Saganowski (prezes zarządu Egis Poland), Jarosław Wieczorek (wojewoda śląski), Mikołaj Wild (prezes zarządu CPK), Radosław Kantak (członek zarządu spółki CPK).
Podpisanie umowy na studium wykonalności odcinka Katowice-Ostrawa w Jastrzębiu-Zdroju. Na zdjęciu od prawej: Marcin Horała (wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. CPK), Grzegorz Matusiak (poseł na Sejm RP), Cezary Saganowski (prezes zarządu Egis Poland), Jarosław Wieczorek (wojewoda śląski), Mikołaj Wild (prezes zarządu CPK), Radosław Kantak (członek zarządu spółki CPK).
75 km nowej linii kolejowej, włączenie do sieci Jastrzębia-Zdroju i skomunikowanie z siecią Kolei Dużych Prędkości Grupy Wyszehradzkiej – tak w skrócie można opisać projekt odcinka Katowice – Ostrawa, kolejnej inicjatywy w ramach programu kolejowego Centralnego Portu Komunikacyjnego. We wtorek 20 lipca spółki CPK oraz Egis Poland podpisały umowę na przygotowanie studium wykonalności.

Projekt obejmuje odcinek przyszłej linii kolejowej między Katowicami i granicą z Czechami oraz odcinek Jastrzębie-Zdrój – Wodzisław Śląski wraz z odgałęzieniem do planowanej stacji Jastrzębie-Zdrój Centrum i łącznicami w kierunku Rybnika i Wodzisławia Śląskiego. Dzięki niemu do Jastrzębia-Zdroju po ponad 20 latach wrócą połączenia kolejowe.

– Dotrzymujemy słowa. To kolejna z umów, jakie podpisujemy w ciągu ostatnich tygodni. Dzięki tej linii zapewnimy obsługę Jastrzębia-Zdroju, czyli największego polskiego miasta pozbawionego dzisiaj dostępu do kolei. Odcinek Katowice – Ostrawa jest pierwszym, na który uzyskaliśmy dofinansowanie UE, wygrywając konkurencję z innymi europejskimi projektami – mówi wiceminister infrastruktury Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK.

Nowa stacja w Jastrzębiu-Zdrój to niejedyna korzyść wynikająca z budowy tej linii kolejowej. Inwestycja zapewni skrócenie przejazdu do Warszawy z Katowic do 1 godz. 40 min, a z Bielska-Białej do 1 godz. 55 min. Z Jastrzębia-Zdroju i Rybnika dojedziemy do stolicy w 2 godz., z Częstochowy i Gliwic w 2 godz. 10 min. Ponadto na dotychczasowych liniach zwiększy się przepustowość na potrzeby przewozów regionalnych i towarowych.

*

Plan prac nad inwestycją przewiduje rozpoczęcie pierwszych robót budowlanych w 2024 r., a oddanie do użytku odcinka linii łączącego Katowice z Ostrawą przed końcem 2030 r. Trasa zostanie zaprojektowana tak, aby możliwe było kursowanie najszybszych pociągów pasażerskich z prędkością do 250 km/h.

Oprócz ogromnego znaczenia w skali lokalnej, projekt jest istotny z perspektywy międzynarodowej. Na terenie Polski linia jest elementem transeuropejskiego korytarza TEN-T. Trasa jest częścią wspólnych inwestycji kolejowych krajów Grupy Wyszehradzkiej zgrupowanych w projekcie KDP V4. Celem tych przedsięwzięć jest podniesienie standardu podróży i skrócenie czasów przejazdu między Warszawą, Brnem (z łącznikiem do Pragi), Bratysławą i Budapesztem. Projekt został doceniony przez Unię Europejską - już w 2019 roku spółka CPK otrzymała dofinansowanie z instrumentu CEF na przygotowanie dokumentacji przedprojektowej w wysokości ponad 7,5 mln zł.

– Katowice – Ostrawa to ważny odcinek Kolei Dużych Prędkości, który z jednej strony zwiększy atrakcyjność regionu, a z drugiej połączy kraje Grupy Wyszehradzkiej. Z jednej strony przyniesie efekt lokalny dla Śląska, a z drugiej będzie stanowić przykład międzynarodowego charakteru inwestycji kolejowych CPK. Jesteśmy w stałym kontakcie z zarządcami infrastruktury z krajów V4, razem tworzymy połączenie KDP między Polską, Czechami, Słowacją i Węgrami – podkreśla Mikołaj Wild, prezes spółki CPK.

Linia kolejowa wybudowana do granicy państwa zostanie wydłużona po czeskiej stronie do Ostrawy. Dzięki temu z Katowic do Ostrawy będzie można przejechać zaledwie w 35 minut, czyli o godzinę krócej niż obecnie. Spółka CPK prowadzi rozmowy z przedsiębiorstwem Správa železnic – zarządcą infrastruktury kolejowej w Czechach. Obie strony wyznaczyły wspólnie dwie potencjalne lokalizacje dla przejścia KDP przez granicę i preferowany przebieg odcinków granicznych.

W ramach programu kolejowego CPK w województwie śląskim powstanie w sumie 100 km nowych linii kolejowych, które wybuduje spółka CPK. Kolejnych 246 km zostanie zmodernizowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe. Dzięki tym działaniom w zasięgu sieci kolejowej znajdzie się łącznie 3,6 mln mieszkańców województwa śląskiego.

Projekt „Utworzenie nowego połączenia transgranicznego na odcinku Katowice – Ostrawa sieci kompleksowej TEN-T (Etap I)” jest współfinansowany ze środków europejskich w ramach Instrumentu "Łącząc Europę".

*

Materiał oryginalny: Kolej wróci do Jastrzębia-Zdroju? Dzięki inwestycji CPK to jest możliwe - śląskie Nasze Miasto

Dodaj ogłoszenie