Komenda Miejska Policji w Siemianowicach Śląskich

Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 16

Komenda Miejska Policji w Siemianowicach Śląskich nadzoruje pracę podlegających jej jednostek policji na terenie miasta. Jednostka natomiast podlega pod Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach.

Komenda miejska jest niezależna w zakresie m.in:

  • likwidacji komórek w komendzie miejskiej

  • likwidacji podległego komisariatu

  • likwidacji komórek w podległym komisariacie

Wśród zadań Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich znajdują się:

  • tworzenie we współpracy z organami samorządy terytorialnego programów prewencyjnych dotyczących zwalczania przesęepczości,

  • identyfikacja osób

  • ochrona bezpieczeństwa w komunikacji publicznej

  • zapewnienie porządku w ruchu na drogach przez kierowanie ruchem

Jeżeli widzisz coś zagrażającego życiu twojemu lub innych osób, wybierz numer alarmowy 997 lub 112.