Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich

Siemianowice Śląskie, ul. Chorzowska 14

Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich. Funkcjonuje w okręgu katowickim. Podlega pod Sąd Okręgowy w Katowicach.

Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich posiada w swojej właściwości sprawy:

  • z obszaru prawa cywilnego

  • z obszaru prawa karnego

  • dotyczące rodzin i małoletnich dzieci

  • o leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu

  • z obszaru prawa pracy

  • wnioski o wpisy do księgi wieczystej